ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης. ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη, εργασία, αλληλεγγύη